SongWriting Camp

วัตถุประสงค์

S2S Fly High SongWriting Camp เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ เพื่อระดมทุนสร้างห้องบันทึกเสียง S2S Studio เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนับสนุนและผู้ร่วมบริจาคได้เห็นศักยภาพในการทำงานด้านดนตรี ของสถาบันดนตรีเพื่อคนตาบอด ตั้งแต่ขึ้นตอนแรกจนกระทั่งสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานเพลงที่สมบูรณ์ จนถึงการบันทึกเสียง และงานแสดงดนตรี และเพื่อมอบความสุขให้กับผู้ฟัง ซึ่งเป็นจะการสร้างกลุ่มผู้ฟัง-ผู้สนับสนุน ผลงานของศิลปิน S2S ในระยะยาวต่อไป ให้ศิลปินสามารถสร้างรายได้และเกิดการจ้างงานต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ได้สร้างห้องบันทึกเสียงใหม่นี้สำเร็จลุล่วง

ประโยชน์

 1. ผู้ฟังได้รู้จักศิลปินดีขึ้น ได้เห็นขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ต้น เห็นการฝึกซ้อม จนเป็นแฟนเพลงผู้สนับสนุนในระยะยาว
 2. นักดนตรี ได้มีพัฒนาฝีมือ และเรียนรู้กระบวนการทำงานจากมืออาชีพ เป็นการยกระดับอาชีพให้ผู้พิการทางสายตา
 3. มิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ทั้งระหว่างนักดนตรีด้วยกัน ทีมงานจนไปถึงผู้ฟัง
 4. ความสุขที่ได้จากการเล่นดนตรี ฟังดนตรี และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

รูปแบบกิจกรรม

 1. คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ (ไม่เกิน 10 คน) จากผู้สมัครที่สนใจ เพื่อเข้าร่วมค่ายเขียนเพลง เป็นเวลา 3 เดือน ที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้โดยตรงจากนักเขียนเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่าง คุณบอย โกสิยพงษ์ และวิทยากรจาก Vintage Studio
 2. ขั้นตอนการเรียนรู้และเขียนเพลง ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนพื้นฐานการเขียนเพลงและได้ทำการเขียนเพลงจริง โดยมีทีมงานมีอาชีพให้การสนับสนุน จนกระทั่งได้ผลงานเพลงออกมา
 3. ขั้นตอนการบันเสียงเป็นผลงานจริง ผลงานของผู้เข้าร่วมที่ได้รับการพิจารณาว่าจะนำไปพัฒนาเป็นผลงานเพลงขั้นสุดท้าย จะได้นำไปบันทึกเสียงเพื่อรวมเป็นอัลบั๊มผลงาน S2S Fly High ที่จะใช้ในกิจกรรมระดมทุนและนำเสนอสู่สาธารณะ

กำหนดการรวม

SongWriting Camp ครั้งที่ 1

เปิดตัวโครงการ เสวนาการแต่งเพลงโดยนักแต่งเพลงอาชีพ

More Detail
Timings Events
12:00 - 13:00 เปิดลงทะเบียน / เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม SWC
13:00 - 13:30 การแสดงดนตรีโดยนักดนตรี S2S Fly High ต่อด้วยการกล่าวเปิดต้อนรับ
13:30 - 14:00 แนะนำโครงการ คณะทำงานและแผนงาน
14:00 - 17:00 เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแต่งเพลง โดย vintage studio และนักแต่งเพลงอาชีพ
17:00 - 17:30 จบกิจกรรม และรับสมัครผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม

SongWriting Camp ครั้งที่ 2

เรียนเขียนเพลงกับคุณบอย โกสิยพงษ์ ครั้งที่ 1

SongWriting Camp ครั้งที่ 3

ทำผลงานเพลง จากที่ได้เรียนพื้นฐานมาแล้ว

SongWriting Camp ครั้งที่ 4

เรียนเขียนเพลงกับคุณบอย โกสิยพงษ์ ครั้งที่ 2
ส่งงานและประเมินผลงาน เพื่อคัดเลือกเพลงไปผลิตเป็นผลงานจริงขึ้นสุดท้าย

Closing Event

กิจกรรมปิดโครงการระดมทุน ในรูปแบบ

 • นิทรรศการแสดงผลงาน และเรื่องราวการทำงาน
 • การเล่าเรื่องและแสดงดนตรี
 • เปิดตัวเพลงใหม่ที่เกิดจากกิจกรรมนี้
 • พบปะสังสรรค์กับผู้สนับสนุนและผู้บริจาค

คุณสมบัติผู้พิการทางสายตาที่จะสมัครเข้าโครงการ SongWriting Camp

 1. ใจรัก มีความสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องการเขียนเพลง แม้ไม่เคยเขียนเพลงมาก่อน
 2. พอมีพื้นฐานด้านดนตรี หรือร้องเพลงได้

ขั้นตอนการสมัครและวิธีการคัดเลือก

1

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนที่
คุณ ชนันรัตน์ เลิศเดชวรพัฒน์ (รี)
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
chanunrat.ree@gmail.com
โทร 092-443-6644
2

ส่งผลงาน

ส่งผลงานเพื่อการพิจารณาคัดเลือกในรูปแบบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

 • demo ผลงานเพลงที่เคยเขียน หรือเขียนขึ้นใหม่ บันทึกเป็นไฟล์เพลง
 • บันทึกเสียงทำนองเพลง การเล่นหรือร้องทำนองที่อยากจะเขียนหรือพัฒนาให้สมบูรณ์
 • เขียนเนื้อเพลง หรือเรื่องราวมุมมองที่อยากจะนำเสนอเป็นเพลง แต่อาจยังไม่ทราบวิธีการแต่งทำนอง
 • หากยังไม่มีทักษะข้างต้นเลย เขียนเรื่องราวของตนเอง อธิบายให้ทราบทำไมถึงอยากเข้าร่วมค่ายเขียนเพลงนี้