โครงการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี ที่เริ่มตั้งแต่การจัด SongWriting Camp เรียนการเขียนเพลงจนพัฒนาออกมาเป็นผลงานโดยศิลปินผู้พิการทางสายตา เพื่อระดมทุนที่จะใช้ในการปรับปรุงห้องบันทึกเสียงของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ที่จะช่วยยกระดับวิชาชีพทางดนตรีของผู้พิการทางสายตาให้ทัดเทียมในระดับมืออาชีพ และเป็นที่สร้างศิลปินที่มีฝีมือโดดเด่นเป็นที่ยอมรับระดับในสากล

SongWriting Camp

More Detail

Latest News

S2S Studio mini charity concert

S2S Studio mini charity concert

Before - After

Before - After

TV Interview

TV Interview

Site Meeting 6 : Phase 1 hand over

Site Meeting 6 : Phase 1 hand over