ศิลปินไม้เท้าขาวร้องนายกฯเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุ

23 Nov 2015

Mon 2015.11.23

ศิลปินไม้เท้าขาวร้องนายกฯเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุ


23 พ.ย.58 เมื่อเวลา 14.00 น. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทวีเดช เส้งแก้ว ทนายความที่ปรึกษาสมาคมฯและนายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด,พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย ได้ให้คำปรึกษากับพี่น้องตาบอดที่ร้องเพลงตามสถานที่สาธารณะทั่วไป        โดยที่ผู้เดือดร้อนได้เข้าร้องเรียนถึงแนวทางที่โดนผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาจับกุมนักร้องนักดนตรี ที่แสดงตามสถานที่สาธารณะ โดยไม่ได้มีการแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนไหน และบางรายมีการฉีกใบประกาศนียาบัตรจากโครงการFrom Street to Stars ที่จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอีกหลายรายการที่มาร้องเรียน
 ในครั้งนี้นายกสมาคมฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการช่วยเหลือพี่น้องนักดนตรีในที่สาธารณะ ได้สั่งการไปยังฝ่ายกฏหมายให้รวบรวมข้อมูลจากพี่น้องคนตาบอดที่เดือดร้อนจากการร้องเพลงในที่สาธารณะและให้ฝ่ายกฏหมายทำหนังสือถึงรัฐบาลถึงแนวทางในการกำหนดกฏเกณฑ์ที่หาทางออกร่วมกันต่อไป


ที่มา: http://tabgroup.tab.or.th/news?page=9

Image Gallery