Logo Design 1

3 Aug 2017
พฤหัสที่ 3 สิงหาคม 2560
เริ่มพัฒนาแบบร่าง logo และสัญลักษณ์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการ
ที่มีความประสงค์ให้ผู้พิการทางสายตารับรู้ได้
และนำไปใช้กับงานออกแบบอื่น ๆ ที่จะตามมา เช่น ของที่ระลึกให้ผู้บริจาค เข้มกลัดติดเสื้อให้นักดนตรี
ป้ายที่ใช้แสดงการระดมทุน หรือไปถึง packaging ของอัลบั๊มเพลง
 

Image Gallery