Supported by Urban Sketchers Friends

7 Oct 2017
Sat 2017.10.07
Supported by heart and donation from our internation friends Urban Sketchers
Event : Asia-link SketchWalk Kuching, Malaysia
Photo credit : Jee foong photos, Kevin Tan

กิจกรรม Asia-Link Sketchwalk Kuching 2017
ที่เมืองคูชิง ประเทศมาเลเซีย เป็นกิจกรรมรวมนักเขียนภาพนานาประเทศมาเขียนภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
คุณ กวิน กฤษฎาพงษ์ ได้รับเชิญเป็นหนึ่งวิทยากรได้นำเสนอเรื่องราวโครงการ S2S Fly High ผ่านการเขียนภาพ
และได้รับการสนับสนุนกำลังใจจากเหล่านักวาดภาพนานาชาติและ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จ

 

Image Gallery