Donation by Officemate Project Sales Team

18 Sep 2017
Monday 2017.09.18 13.30-15.00
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด มหาชน
ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ S2S Fly High
ในระหว่างการเยี่ยมชมโรงงานที่บริษัท Flexiplan Design
โครงการ S2S Fly High ขอขอบคุณสำหรับการร่วมสนับสนุนในครั้งนี้

Image Gallery