3D Print Logo

11 Aug 2017
Fri 2017.10.11
3D Print Logo
ด้วยการสนับสนุนจาก KS IN 3D ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบผิวสัมผัส และเทคโนโลยี 3D Print
คณะทำงานได้ทดลอง print โลโก้แรก เพื่อทดลองความรู้สึกในการสัมผัส เพื่อนำไปพัฒนาต่อในการสร้าง Logo ที่ผู้พิการทางสายตาสามารถรับรู้ความหมายได้

 

Image Gallery