C Asean 1st Meeting

16 Oct 2017
Mon 2017.10.16
at C Asean

คณะทำงาน S2S Fly High ร่วมประชุมกับทีมงาน C asean เพื่อหารือแนวทางในการร่วมมือและโอกาสเป๋็นไปได้ในการช่วยกันทำโครงการนี้ให้สำเร็จ


ประชุมกับทีมงานC aseanครั่งที่ 1 ในวันที่16/10/60 ตั้งแต่เวลา 14.00น.เป็นต้นไป
ทีมงานC asean นำโดยคุณอิ๋น(สุทธิพรรณ นุชฉายา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กรซี อาเซียน คุณฟีด้า(Montakan Tantrakul) คุณทราย(Rawiwan Tuntgagul) ส่วนทางฝ่าย S2S fly high ประกอบไปด้วยคุณแจ๊ก(รณยุทธ อิงสา) ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด คุณกวิน กฤษฎาพงษ์ และพิสิฐ อภิรติกุล
คุณกวินกล่าวเกริ่นนำถึงที่มาของ S2S fly highว่า ในปีพ.ศ.2558นั้น เริ่มมีการประกวดศิลปินคนตาบอด จนกระทั่งถึงปีนี้ที่ทางสมาคมคนตาบอดต้องการสร้างห้องอัดเสียง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในวิชาชีพของศิลปิน ที่สามารถผลิตผลงานเพลงของตนเอง และมีชุมชน(community)ที่สนับสนุนการดำเนินงานของวง และนี่คือที่มาของS2S fly high ซึ่งเริ่มงานแรกด้วยการจัดSong writing Camp
คุณอิ๋น พูดถึงวัตถุประสงค์ของC aseanว่า ทางองค์กรต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในอาเซียน ทั้งในด้านธุรกิจและด้านวัฒนธรรม โดยเป็นการทำงานของภาคเอกชน
ทางC asean มีวงดนตรีของตนเองคือ C asean Consonant เป็นการรวมตัวของนักดนตรีในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ต่างเล่นเครื่องดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ แล้วมาเล่นรวมเป็นวงเดียวกัน ซึ่งทำให้นักดนตรีแต่ละคนต้องปรับตัว ปรับเสียงของอุปกรณ์ และมิตรภาพให้เข้ากัน วงนี้ตั้งเมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คุณอิ๋นกล่าวว่า ทางC aseanยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับS2S fly high และถามถึงแนวทางในการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม

คุณกวินให้คำตอบถึงเรี่องนี้ว่า
1. ทางโครงการต้องการหาเงินให้ได้ 6 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ โดยเงินประมาณ 5 ล้านบาทจะใช้ไปในการทำห้องอัดเสียง และอีก 1ล้านบาทไว้ใช้ในการดำเนินงานต่อไป
2. ต้องการให้โครงการนี้เป็นโครงการเปิด โดยทุกๆคน ทุกๆองค์กรสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ อย่างเช่น แม้ทางC aseanที่ได้รับการสนับสนุนจากThai Bev มาสนับสนุนโครงการนี้ เราก็ยังเปิดโอกาสให้ทางค่ายเบียร์สิงห์ มาร่วมได้เช่นกัน
3. มีความประสงค์ให้บุคคลสาธารณะที่มีความสามารถในด้านต่างๆ มาร่วมร้องเพลงกับวง เช่น นักกีฬา นักจัดรายการ ผู้นำองค์กร และแม้กระทั่งบุคคลสำคัญในคณะรัฐมนตรี
4. ต้องการให้เกิดชุมชนที่สนับสนุนผลงานของ S2S fly high เช่น ประชาชนสามารถให้การสนับสนุนเงินทุกๆเพลงที่ทาง S2S fly highออกใหม่ เพลงละ 29.-บาท โดยผ่านช่องทางการระดมทุน(Cloud funding)
ทางคุณอิ๋นขอรับเรื่องทั้งหมดไปพิจารณาและดำเนินงานต่อ และกล่าวเสริมว่า
-Cloud funding เป็นสิ่งที่ต้องทำ เพราะเป็นการระดมทุนในวงกว้าง
-เห็นด้วยกับการนำบุคคลสาธารณะมาร่วมกับวงS2S fly high ทาง Thai Bevนั้นให้การสนับสนุนกีฬาหลายประเภทด้วยกัน เช่น วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล จึงเชื่อว่า น่าจะชักชวนนักกีฬาให้มาร่วมกับวงได้
-ควรให้ S2S fly highขยายไปสู่ในวงกว้าง เช่น ให้ได้รับการสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- โครงการนี้ต้องทำอย่างต่อเนี่อง โดยมีโครงการระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
ในท้ายที่สุดคุณอิ๋นกล่าวว่า ถ้าทางC aseanร่วมดำเนินงานในโครงการนี้ ขอให้ทาง S2S fly highเข้าใจว่า ในระหว่างการดำเนินงานจะมีค่าใช้จ่าย แต่ในท้ายที่สุดจะหาเงินให้ได้ 6ล้านบาท ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

Image Gallery