S2S Fly High Songwriting Camp 02

23 Sep 2017
Sat 2017.09.23 13.30-17.30
S2S Fly High Songwriting Camp 2 with Boyd Kosiyabong
นักแต่งเพลงผู้พิการทางสายตาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 18 คน จากผลงานเพลงตัวอย่างที่ส่งมาสมัครเข้าโครงการได้มาเรียนเขียนเพลงกับพี่บอย โกสิยพงษ์ เพื่อจะเขียนเพลงใหม่สำหรับโครงการ ระดมทุนสร้างห้องบันทึกเสียงให้สถาบันดนตรีเพื่อคนตาบอด ในโอกาสนี้เราได้รู้จักนักเขียนเพลงที่มีความสามารถใหม่ ๆ หลายคน ที่ควรค่าแค่การส่งเสริมให้ผลงานของพวกเค้าได้นำไปผลิตให้สมบูรณ์และเผยแพร่ หลังจากนี้ นักแต่งเพลงที่เข้าร่วมจะนำเพลงตัวเองไปพัฒนาหรือเขียนใหม่ เพื่อนำมาคัดเลือกอีกครั้ง เพื่อนำไปผลิตให้สมบูรณ์และเผยแพร่ในเดือนธันวาคมปีนี้

สรุปประโยคสำคัญ ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจจาก
พี่บอย โกสิยพงษ์
*เมื่อใส่อารมณ์เข้าไป อย่าลืมใส่ “ความจริง” เข้าไปด้วย
*พูดประเด็นเดียวให้ชัด
* 1 function ของเพลง (intro, verse, pre chorus, chorus.. ให้มันทำแค่ 1 หน้าที่อย่าใส่เนื้อหามากเกินไปให้คนฟังสับสน)
*เขียนเพลงด้วยหัวใจ ไม่ใช่เขียนด้วยสมอง
* เพลง “ลมหายใจ” ชื่อภาษาอังกฤษคือ You’re My Everything
*ทำเพลงเหมือนทำอาหารทางใจ ควรทำตอนมีความสุข

Image Gallery